ورود به سیستم کارگزاری راهبرد login

پروفایل کاربری

کاربر:

تغییر رمز عبور

لیست درخواست‌های من درخواست جدیدشماره زمان نوع شعبه مبداء وضعيت سطر

  لیست گردش‌های حساب من  تاريخ شرح بدهکار بستانکار مانده شعبه

   وضعیت سهام   مشتری مانده اول فی‌اول اوراق ق‌ت‌اول دوره سود و زیان س‌ن‌اول دوره افزایش سرمایه پذیره نویسی انصراف از پذیره خرید دوره فی ق‌ت دوره فروش دوره س‌تحقق يافته مانده مانده قبل قیمت روز ارزش سود تحقق نیافته سود کل سود نقدی بازه TWR

    وضعیت دارایی

    نام دارایی مانده تعدادي بهای روز ارزش روز سود نقدی مانده نزد شرکت جمع

     وضعیت لحظه‌ای پرتفوی

     نام دارایی مانده تعدادي پایانی آخرین معامله بهترین خریدار بهترین عرضه آستانه

     لیست درخواست‌های وجه من

     شماره درخواست تاریخ درخواست تاریخ پرداخت تعداد درخواستی حساب بانکی شماره حساب وضعیت

      لیست پرداختهای الکترونیکی من

      شماره مبلغ نام بانک تاریخ نوع وضعیت شماره مرجع

       پرداخت الکترونیکی لیست پرداخت‌های الکترونیکی
       درخواست خرید یا فروش لیست درخواست‌ها

       به نام خدا

       اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

       باتوجه به ریسک موجود در معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه مشتری اذعان می‌نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این بازار، نسبت به معاملات سهام مذکور اقدام می‌نماید.این اقرارنامه و بیانیه باید بیش از انجام معاملات به امضای هر یک از مشتریانی که در بازار پایه فرابورس ایران فعالیت می‌نماید، برسد همچین مشتری اقرار می‌نماید:
       1- از تمامی شرایط، قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات در بازار پایه فرابورس ایران از جمله " دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران " مصوب مورخ 28/02/1395 هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، تابلوهای معاملاتی مربوطه و ریسک‌های مربوط به آن آگاهی دقیق و کامل دارد.
       2- باتوجه به عدم وجود ضامن نقدشوندگی در سهام شرکت‌های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، در صورت عدم وجود قابلیت نقدشوندگی هیچگونه مسئولیتی متوجه فرابورس ایران، کارگزار و ناشر نخواهد بود.
       3- خریدار قبل از شروع معاملات در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوطه اطلاع کامل دارد و این هزینه‌ها در صورتحساب وی منظور خواهد شد.
       4- مشتری ممکن است در شرایط خاص باتوجه به وضعیت عملکرد ناشر مربوطه، عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب (و با قیمت موردنظر) نتواند از بازار خارج شود و متحمل زیان گردد، در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.
       5- مطابق با دستورالعمل معاملات، سازمان یا فرابورس ایران می تواند دستور توقف نماد معاملاتی را صادر نماید. بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی ممکن است برسود و زیان مشتری تاثیر گذار باشد.
       6- آشنایی با مقررات، به مشتری امکان می‌دهد تا از حقوق و تعهدات خود ، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، دستورالعمل معاملات و سایر مقررات مرتبط، از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و فرابورس ایران مسئولیتی در خصوص فقدان آگاهی مشتری نخواهند داشت.
       7- مطابق با مفاد 6 " اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و نصاب‌های موضوع مواد 4 و 5 آن دستورالعمل، مصوب 12/12/1392 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ". سهام و حق تقدم خرید سهام قابل معامله در " تابلو پایه ب" و " تابلو پایه ج" فرابورس ایران به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتبار ‌دهنده محسوب نمی‌گردند.
       8- مطابق با مفاد ماده 5 و تبصره ماده 24 " اصلاح دستورالعمل پذیرش ، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب مورخ 28/02/1395 هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار "، درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آن‌ها با تایید " کمیته درج فرابورس ایران" صورت می‌پذیرد. علاوه بر این تصمیم‌گیری در خصوص انتقال شرکت‌ها بین " تابلو پایه ب" و " تابلو پایه ج " و تعیین دوره‌های مورد رسیدگی، برعهده کمیته مذکور می باشد. لذا هرگونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکت‌ها فی مابین " تابلو پایه ب" و " تابلو پایه ج " و یا لغو درج آن‌ها مسموع نمی باشد.
       9- انواع سفارش و اعتبار آن در بازار پایه به شرح " دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب 07/06/1388 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن " و " دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران، مصوب 28/02/1395 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار " است.
       10- مراتب فوق جنبه حصری ندارد، کلیه ریسک‌های ذکر نشده‌ای که به هر نحو مربوط به انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران می باشد و خریدار به همه آن‌ها اشعار کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد.
       11- مشتری متعهد می‌گردد که مفاد تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های لازم الاجرا در بازار سرمایه اعم از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را در خصوص بازار پایه فرابورس نیز رعایت نموده و چنانچه در هر زمان بنا به تشخیص و اعلام مراجع ذیصلاح بازار سرمایه هر گونه تخلف، قصور یا کوتاهی در رعایت مفاد مذکور از سوی مشتری اعلام شود، آن مرجع ذیربط حق دارد ضمن ممانعت از انجام معاملات مشتری، مطابق با قوانین مربوطه اعم از جرایم و مجازات‌های موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با وی برخورد نماید.

       دی ان ان